CoT

PHP software engineer

©2014 by iamcot.com

Hello World!

<?php
    echo 'Hello World!';
?>

Cũng hơn 2 năm rồi từ khi mình mất tên miền này chỉ vì không có tiền renew, giờ quay lại, lười phải dùng 1 Blog framework nào đó, cũng lười viết 1 site rồi cấu hình quản trị CSDL này nọ. Căn bản là chỉ cần có một chỗ “xả linh tinh” là được.

Mừng quá, có thằng Github Pages, cứ viết linh tinh ra rồi push lên là xong, phẻ re :3

OK. xong được blog mở đầu :3 đỡ mắc công trằn trọc xem phải viết cái gì đầu tiên :3


It was 2 years since I lost this domain because of having no money to renew domain :’( Now I come back. But too lazy to customize a blog framework, or code own website and manage DB or something like that. Simple, I need a place to keep bull shit :3

Luckily, I found Github Pages, just write and push, so cool :3

OK, at least I can finish the first blog, the first is always the hardest :v