CoT

PHP software engineer

©2014 by iamcot.com

About me?

I am Thang Truong, my friends call me CoT. And I am a PHP Developer.

Myself, programming is not only a job or a tool to earn money, I am coding with passion. I am not very clever, I am not very careful so I sometimes make mistake :’(, but … Catching new technology, fighting with new trouble is always the goal in job that I find.

So, I’ve been a developer for 5 years (2014). Let’s see what the hell I had done?

 • 2014: Lazada SEA ~> Professional in CREATE and ~fix~ BUG :’(
 • 2013: Tanner + Laudert ~> Professional 1/2 in OXID
 • 2012: VAST ~> Hospital Infomation System
 • 2010: VinaGlobal Securities (VGS) ~> just a waiter lol!

And, certainly, have alot of freelance projects: CMS, Accounting, e-commerce, serivce …

Ai đây nhỉ?

Tôi là Trương Công Thắng, bạn bè gọi tôi là CoT. Và Tôi là một lập trình viên PHP.

Lập trình viên với tôi không chỉ là công việc, là một công cụ kiếm cơm mà nó là đam mê, đam mê được “viết code”. Tôi không thông minh, tính tình lanh chanh không cẩn thận, lại bốc đồng bốc sắt nên rất hay làm lỗi nhưng … Học các công nghệ mới, tiếp nhận các thử thách mà chưa từng trải qua luôn là những tiêu chí mà tôi hướng đến ở 1 công việc.

Vậy đó, và tôi làm cái việc “code” này cũng hơn 5 năm rồi (2014) Xem thử làm được cái mốc xì chấm cơm gì rồi nào?

 • 2014: Lazada SEA ~> chuyên viên vá bug và tạo bug :’( cho 6 website bán hàng tại ĐNA của Lazada
 • 2013: Tanner + Laudert ~> chuyên gia nửa mùa của hệ thống OXID ( đại loại là một hệ thống shop của người Đức)
 • 2012: Viện Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam (VAST - DFCK) ~> tạo bug cho hệ thống quản lý bệnh viện
 • 2010: Công ty Chứng Khoán Toàn Cầu (VGS) ~> sai vặt viên

Và tất nhiên là rất nhiều các thể loại freelance: web tin tức, web kế toán, web thương mại điện tử, web dịch vụ …

And my hobbies?

 • Rocks \m/
 • Guitar
 • Manga & JAV ;)

Feel free to contact me via Facebook or skype: iamcot